Cách làm hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục, file trong MacOS - Path Bar

Trong Finder mặc định của MacOS có một thanh rất thú vị và chứa nhiều tính năng bị ẩn, đó là thanh Path (Path Bar). Mặc định thì MacOS sẽ ẩn thanh này đi, và để hiển thị thanh này lên rất dễ dàng, bạn hãy thực hiện theo các cách sau

Bạn mở Finder lên, nhấp vào menu “View” và chọn tiếp “Show Path Bar

Lúc này tất cả các cửa sổ Finder sẽ đều hiển thị thanh đường dẫn này lên. Với việc có thanh đường dẫn này, bạn có thể nhắp đúp để di chuyển đến bất kỳ thư mục nào hiện trên đó, bạn cũng có thể kéo tập tin, thư mục vào đây để di chuyển vào thư mục đó.

Hoặc bạn có thể hiển thị chi tiết đường dẫn nằm phía trên bằng cách sau:

Vào Applications > Utilities > Terminal. sau đó gõ lệnh
Sau đó gõ tiếp lệnh bên dưới để restart Finder
Sau khi các bạn thực hiện xong thì sẽ được kết quả như sau:

Post a Comment

0 Comments