Cách tạo tài khoản Apple ID US miễn phí

Cách tạo một ID Apple US miễn phí hoàn toàn mới
Lưu ý: các bạn chắc chắn là không có 1 ID nào đăng nhập vào Appstore trong setting trên iDevices của các bạn. Nếu có thì các bạn vào Cài đặt => iTunes & App Stores: Nếu đã có ID đăng nhập thì bạn Sign Out ra.

Bước 1: các bạn vào App Store, chọn bất kì 1 game hay ứng dụng FREE nào đó => Get => Install (Bạn phải chọn App free thì một lát nữa trong phần Billing mới có chữ NONE)


Bước 2: Chọn tạo ID Apple mới


Bước 3: chọn vùng Quốc gia mong muốn (ở đây mình hướng dẫn là Store US nên các bạn chọn mục "United States" > Next


Bước 4: chọn tiếp tục "Argee"


Bước 5: điền Mail, Password, Câu hỏi bảo mật, Sinh nhật của bạn vào các mục > "Next" (Lưu ý: PW gồm ít nhất 8 kí tự gồm chữ cái và số, có kí tự viết hoa)

  

Bước 6: Billing Information ta chọn vào mục NONE, nếu có iTunes Gift Cards hoặc iTunes Gifts thì các bạn có thể điền vô nhé


Bước 7: Hoàn thành mục Billing Address
  • Title: Mr, Mrs, Ms, Dr.
  • First and last Name: điền tên bạn vào
  • Address: ví dụ như 1234 1st
  • City: bạn cứ điền đại, đại loại như: East, West,...
  • State và Zip code: các bạn cứ chọn đại như mình (92843,..)

Bước 8: số điện thoại( như hình) hoặc 714 - 9876543 > "Next"


Bước 9: Hoàn thành. Check Mail để xác nhận ID

Post a Comment

0 Comments